About Us

Perfume World merupakan pusat bagi penjualan product haruman khususnya. dan Perfume World ini diwujudkan adalah untuk memudahkan pengemar-pengemar haruman untuk membuat pembelian dengan cepat dan menjimatkan masa..haruman yang dipasarkan adalah dalam pelbagai jenis, rupa bentuk, haruman yang berbeza-beza serta saiz dan kuantiti..

Disamping itu Perfume World juga memasarkan product-product untuk penjagaan peribadi dan kesihatan yang amat dititik beratkan oleh semua pihak pada zaman ini.

Semoga dengan mengunjungi Perfume World ini akan memberikan kepuasan kepada anda dalam berbelanja..